Profile

 • Organization (please type in your organization if it is not found in the list)
  Ohio State

 • Gender
  Male

 • Interests
  (not set)

 • Address
  address1:317 Chu Van An, Phuong 12, Quan Binh Thanh
  city:Ho Chi Minh
  postal:70000
  region:Hồ Chí Minh
  country:VN

 • Reason for Registration
  (not set)

 • Biography
  https://vonghuyetap.vn/ là website giới thiệu về vòng điều hòa huyết áp chính hãng Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ ...bao gồm vòng đeo tay, đeo cổ cho nam, nử, người cao tuổi bị cao huyết áp của các thương hiệu lớn như Toma, Rakii, Pasiro, Taka, Fitaco, Rhea, Sakura